Waarom niet?Waarom werkt het niet?

De voordelen van een paperless office zijn evident. (Kijk maar op het onderdeel 'voordelen'.) Toch blijkt het in de praktijk lastig om een organisatie voor 100% te laten overgaan op digitale communicatie. De bedoelingen zijn vaak goed. Maar na verloop van tijd gaan processen haperen en medewerkers mopperen op het systeem. Toch is het meestal niet het automatiseringspakket dat niet goed is. Het is meestal de voorbereiding die niet klopt.

Het creëren van een paperless office heeft maar voor een deel te maken met de keus van de juiste automatisering. Het vraagt vooral een andere manier van werken. En soms zelfs een mentaliteitsverandering, op alle niveaus van het bedrijf. Werken in een paperless office vraagt om een open bedrijfscultuur waarin iedereen bereid is informatie - tot op zekere hoogte - met iedereen te delen. In zo'n organisatie is geen plaats voor koninkrijkjes. Het werken in een paperless office is daarom niet zozeer een kwestie van vaardigheden maar van houding. Natuurlijk brengt de nieuwe manier van werken veranderingen met zich mee. Maar dat went snel, temeer omdat de voordelen legio zijn.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen